NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
35305319 - Adige Nise 15.MP3
12
4SIMD.MP3
35WERE~1.MP3
3

Nart Ajans Reklam

ÇERKES LOBİSİ (MİLLİ GAZETE)

Mehmet Şevket Eygi 25.05.2006 SORU: "Ismarlama" cinayet işlettirilebilir mi CEVAP: İşlettirilebilir... Bu da iki türlü olur. 1'incisi: Para karşılığında adam öldürme işiyle meşgul şahıslar ve çeteler vardır. Adam öldürtmek isteyenler bunlara müracaat ederler, ücret hususunda anlaşırlar, arzu ettikleri hizmeti gördürürler. 2'ncisi: Adam öldürmeye müsait bir kişi bulunur, onunla ilgi kurulur, dost ve arkadaş olunur ve DOLAYLI şekilde adam öldürtülür. Gerekirse bu adama, fark ettirmeden iradesini zayıflatacak, kendisini telkine açık hale getirecek, onu zombileştirecek ilaçlar verilir. Maddisıkıntısı varsa (genellikle böyleleri seçilir) yardım yapılır. Vatanseverlik duyguları okşanır, işleyeceği cinayetin büyük bir hizmet olacağı anlatılır.
26-05-2006 - 3496 kez okundu

SORU: Başörtüsü yüzünden Danıştay'da cinayet işlenmesi Müslümanların işine gelir mi
CEVAP: Gelmez. Çok akıllı olmasa da, bir Müslüman böyle bir cinayetin İslâm'a ve Müslümanlara zarar vereceğini bilir.
SORU: Hukuk Fakültesi'nden diploma almış, avukatlık yapan bir kişi, verdiği karar yüzünden bir hakimi öldürebilir mi
CEVAP: Öldürmemesi gerekir. Çünkü hukukçu olduğu için "Yargısız infazın" çok kötü bir şey olduğunu bilir. Bir hukukçunun başka bir hukukçuyu vurup öldürmesi olacak şey değildir.
SORU: Son hadise basit bir vak'a mıdır, yoksa dalları budakları, kökleri uzun ve "derin" olan, önceden hesaplanmış, planlanmış bir senaryonun parçası mıdır?
CEVAP: Medyadaki haberlere göz atınız, bu hadisenin basit bir cinayet olmadığını anlayacaksınız. Hadisenin planlı olduğu, arkasında birtakım güçlü lobiler bulunduğu, belli bir senaryonun bir sahnesi olduğu anlaşılmaktadır.
SORU: Bu hadisenin rantla ilgisi var mıdır?
CEVAP: Doğrudan doğruya olmasa da, dolaylı olarak büyük miktarda rantla ilgisi vardır. Helikopterlerle taşınan uyuşturucu, dünya çapında silâh ve cephane kaçakçılığı... Yekun olarak on milyarlarca dolarlık bir rant...
SORU: Biraz daha açık konuşamaz mısınız?
CEVAP: Konuşamam...
SORU: Hadisenin siyasiboyutu nedir?
CEVAP: Beyaz Türklerin hakimiyet, saltanat ve hegemonyasının sürdürülmesi...
SORU: Beyaz Türkler kimlerdir?
CEVAP: Onlar Türkiye'nin en güçlü lobisidir. Ülkeyi, atalarından kalma bir emanet ve miras olarak görürler.
SORU: Türkiye'deki belli başlı güçlü lobiler hangileridir?
CEVAP: Sabataycılar lobisi... Çerkes lobisi... Arnavut-Rumeli-Bektaşi lobisi...
SORU: Siz Çerkezlere, Arnavutlara karşı mısınız?
CEVAP: Hâşâ!.. Ben bütün vatandaşlarımı ve dindaşlarımı severim. Biz burada lobicilikten bahsediyoruz. Çetecilik yapmayan Çerkesler ve Arnavutlar başımın tacı olsunlar. Onlar içinde nice yakın dostum bulunmaktadır.

SORU: Türklerin lobisi yok mu
CEVAP: Sabataycıların lobiciliği ve gücü karşısında Türklerinki devede kulak kalır. Onlar kadar güçlü olsaydılar bu memleket bugünkü halde olmazdı...
SORU: Memleketteki Kürt unsuruna nasıl bakıyorsunuz?
CEVAP: Ben Müslümanım. Binaenaleyh sâlih bir Kürdü, fâsık bir Türk'e tercih ederim. TürkKürt diye bir ayırım yapmam, hepsi de benim kardeşim, vatandaşımdır. Ben Türküm Türkçü değilim, Müslümanım İslâmcı değilim. Kürtlerin de Kürtçülük yapmamalarını temenni ederim. Yapanlara da düşmanlık etmem.
SORU: Alevİlik hakkındaki görüşleriniz nedir?
CEVAP: Alevİlik İslâm'ın bir koludur, Alevİler Müslümandır. Alevİliği İslâm dışı göstermek isteyenleri tenkit ederim. Sünnİlerle Alevİler arasında yakınlaşma olmasına, iki tarafın birbirine kardeş gibi bakmasına, siyasete ve cehalete dayanan düşmanlıkların giderilmesine taraftarım.
SORU: Cemevleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
CEVAP: Arzu ediyorlarsa yapsınlar da, bu evleri camilere karşı bir rakip olarak göstermesinler. Bir SünniMüslüman olarak ben de istediğim zaman Cemevine gelebileyim... Çeşitlilik düşmanlık, fitne fesat kaynağı olarak değil, bir zenginlik olarak görülmelidir.
SORU: SünniMüslüman kesimde din sömürüsü var mı ?
CEVAP: Maalesef istemediğiniz kadar var. Ben yıllardan beri din sömürüsüne karşı en ağır yazıları yazıyorum, isim vermeden, anonim olarak en şiddetli tenkitleri yöneltiyorum. Maalesef ülkemizde yaygın ve genel bir kokuşma hüküm sürmektedir. Samimİ, namuslu, şerefli, haysiyetli Müslümanları tenzih ederek beyan ediyorum: Bazı sahte dindarlar, münafık İslâmcılar (hepsi değil!), arivist Müslüman politikacılar din sömürüsü yapıyor...Yine, hakikive doğru Türkçüleri tenzih ederek söylüyorum: Milliyetçi ve Türkçü kesimde de yamuklar vardır. Bundan önceki koalisyon iktidarı zamanında gördük... Resmiideoloji taraftarlarının bir kısmı da malı götürmektedir... Hepsine lânet olsun!
SORU: Ankara'da işlenen son cinayetin, Ortadoğu'da iki büyük devlet ve ülkenin savaştırılması planları ile bir ilgisi var mıdır?
CEVAP: Vardır. İki büyük Ortadoğu devletinin savaşması, İsrail için bir ölüm-kalım meselesidir. ABD de bunu bunu hararetle istiyor. Hem bu filim yeni değildir. Vaktiyle Irak ile İran'ı da kapıştırmışlar, sekiz sene savaştırmışlardı. Bu savaşta bir milyondan fazla Müslüman öldü, iki İslâm ülkesi harap oldu, İsrail ve ABD ve ABsavaşan iki tarafa silâh, cephane, malzeme satarak yüz milyarlarca dolar para kazandı.
SORU: Ankara'daki cinayetle iki Ortadoğu ülkesinin savaşmasının ne gibi alâkası olabilir?
CEVAP: Tabiiki, doğrudan doğruya olmaz. Egemen güçler demokratik şekilde başa geçmiş bugünkü iktidarı devirip düşürmek, onun yerine İsrail ve ABD'ye, bugünkünden daha fazla itaatkâr bir hükümet getirmek istiyorlar. Arkası gelecektir...
SORU: İki büyük Müslüman ülke niçin savaşsınlar?
CEVAP: Saflığı bırakın... Yakın zamanda İran ile Irak nasıl savaştılarsa öyle savaşırlar, daha doğrusu savaştırılırlar...
SORU: Ülkede çoğunluğu teşkil eden Müslümanlar bütün bu olup bitenlere seyirci olarak bakıyor...
CEVAP: Aktör olabilmek için Müslümanların da çok güçlü, birinci ligte oynayan etkili bir medyaya sahip olmaları gerekir. Medya Türkiye'nin birinci gücüdür. Karşıtlarındakinden daha güçlü ve etkili bir medyaya sahip değilsen hiçbir şey yapamazsın.
SORU: Seçimleri yüzde 90 kazansan bile böyle midir?
CEVAP: Evet böyledir. Çünkü güçlü ve etkili medya yoksa muktedir olamazsın, muktedir olamazsan iktidar olamazsın...

Etiketler:
çerkes lobisi milli gazete

YORUMLAR
ALBERK olmayan bir şeyi var gibi gösterme eğiliminin altında yatan nedir?asıl sorgulanması gereken budur...misafir olarak geldikleri topraklarda vatana saldırılar karşısında misafir gibi sessiz ve etkisiz durmayan Çerkesler/kafkaslar bu ülkenin asli unsurudur...vatandaşlık anlamında ...evet çerkes kökenliler de Türk Vatandaşıdır...ama sadece türk kökeninden/ırkından gelenlerin ülkesi gibi görülüyorsa- ki böyle gören cahil / ırkçı/ fanatik/türkçü sayısı azımsanmayacak kadar fazladır- büyük bir yanılgı içerisindedirler... KURTULUŞ SAVAŞINDA BENİM DEDEM ÖLMÜŞSE BU TOPRAKLAR İÇİN BU ÜLKE BENİM DE ÜLKEM OLMUŞTUR ARTIK. ALINIP, KIZIP BU ÜLKEYİ BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNEN CAHİLLER VARSA...ATATÜRK'Ü BİR DAHA OKUMALIDIRLAR...Evet...atatoprağımız Abhazya'dır, Kabardey'dir,Çeçenya'dır,Gürcüstan'dır...Kafkasya'dır.Kafkasya ile Türkiye'nin birbirinin toprak bütünlüğüne saygılı, insani, sosyal ve ticari ilişkilerin azami derecede gelişmesi için , kafkasya da insan hakları ihlallerinin önlenmesi için,Rusya ile gerçek anlamda sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için, Türkiye'de ve Kafkasya da kısaca yurtta ve dünya da barış ilkesinin hayata geçmesi için ÇERKESLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR, sadece Türkiye de değil, Tüm dünya da Çerkes Lobisine ( hatta daha doğru bir tanımlama ile KAFKAS LOBİSİNE İHTİYAÇ VARDIR.olmadığı halde varmış gibi olmaktan ise gerçekten böyle bir lobinin varlığı ülkemiz (TÜRKİYE) ve atatoprağımız ( KAFKASYA) için hayırlı ve uğurlu olacaktır. ALBERK
polat41 ya bu haber yanlış anlaşılmasın ama hayatımda duyduğum en komik fıkradan bile daha fazla güldürdü... bu ülkede ismi belli olan lobilerin ötesinde kim lobi faaliyeti yürütebiliyor?ben bu haberin kaynağıyla basındaki sözüm ona 'ergenekon anayasası' haberinin kaynağını farklı görmüyorum.biraz dikkat!!!
setenaay ayrica bir baska yorumum oalcak bu konuyla ilgili,ozellikle "dans eden bir cerkes kardesimize destek" baslikli yaziyi ve "ergenekon" adli gizli orgutun anayasasini okuduktan sonra benimde kafamda bu sozumona "cerkes lobisi"yle ilgili birseyler olustu...tabi bu degil,yani evveliyatinda bircok seyi ister istemez dusunuyorsunuz,ama paradigmayi birsey canlandiriyor,oda bu oldu...bunuda sizlerle paylasacagim...ancak lutfen "ergenekonun anayasasini" okuyunuz(www.stv.com dan ulasabilrisiniz),ondan sonra nedemek istedigimi daha iyi anlayacaksiniz...
setenaay SORU: Türkiye'deki belli başlı güçlü lobiler hangileridir?
CEVAP: Sabataycılar lobisi... Çerkes lobisi... Arnavut-Rumeli-Bektaşi lobisi...

Allah Allah,bir yasima daha girdim!turkiyede bir "cerkes lobisi"(!) varmis!!!hemde sayin eyginin siralamasini manalandirirsak 2.guclu lobi!!!arkadaslar bir goren varsa banada soylesin nerde bu meshur "cerkes lobisi"(!)!!!
kendisinden baskasina hayri olmayan,bir araya gelen 3cerkesin bile birbiryle didistigi bir millet nasil olacakta lobi faaliyeti yapacak!...haaa,ama su var tabi;
surgunle birlikte gelen cerkeslerden devlet-iosmaniyenin erkan-iaskerisine,yonetimin ust duzey kadrolarina yerlesen,istanbula yakin bolgelerdeki (ki sozum ona bunlar hala kendilerini bir baska ustun bilirler) "beyaz cerkesler"in olusturdugu guruhsa tabi o baska...evet buysa sayin eyginin kasdettigi olabilir...ama cerkes camiasina samil bir lobiden dem vurmak,cerkesleri tanimamak olur...dogru duzgun dernek faaliyeti bile yapamayan,dirlik ve duzen icerisinde hareket edemeyen,cekememezlik,bencillik,gurur ve kibir abidelerinden olusan bir topluluk neye muvaffak olabilirki sozumona lobicilige muvaffak olsun!!!
cerkezkizi* Öncelikle lobicilikten kastettiğimin çetecilik olmadığını belirtmek isterim. Lobiciliğin anlamını bildiğinizi düşünüyorum. Tanım vermek istedim ama sözlük anlamına ulaşamadım, kendi cümlelerimle yapacağım tanımda da yanlış kelimeler kullanma ihtimalimden çekindim. Bölündük, parçalandık, yıkıldık, sürgün edildik, öldürüldük, sadece Türkiye'nin değil dünyanın çeşitli bölgelerine dağınık bir şekilde yerleştirildik. Bu güçlü, kanıyla canıyla birbirine bağlı, korkusuz, yiğit, mert Kafkas halklarını öyle bir savurdular ki, biraraya gelmemecesine... Asimile olmaya yüztutulduk. Böyle bir ortamda, lobicilk faaliyetlerinde bulunmakta zorlanan (en azınan yakın geçmişe kadar ciddi anlamda lobicilik yapmakta zorlanan) çerkeslerden çekinilmemesi gayet normaldir diye düşnüyorum...
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır