NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
apsuva
2
9
1
11

Nart Ajans Reklam

ÇERKESLER "BİZ DE VARIZ" DİYOR !..

Geçtiğimiz aylarda tartışmaya açılan ve o günden bugüne ülke gündemindeki öncelikli yerini koruyan demokratik açılım sürecine Çerkesler de ağırlığını koyuyor. Ortaklaşa bir çağrı metni kaleme alarak hem Türkiye kamuoyuna, hem Çerkes örgütlenmelerine seslenen farklı fikri akım ve meslek gruplarına mensup bir grup Çerkes aktivist "süreçte biz de varız" dedi.
10-11-2009 - 2600 kez okundu

"Demokrasi İçin Çerkes Girişimi" imzasıyla basın kuruluşlarına gönderilen "Demokratik yeniden yapılanma sürecine aktif katılım çağrısı" başlığını taşıyan bildiride, gerçek barışın tesisi için tarihle yüzleşmenin ve bütün kesimlerle diyalogun gerekliliğine dikkat çekilerek, demokratik yeniden yapılanma sürecinin, belirli bir etnik grubun siyasi ve kültürel hakları konusuna indirgenmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Sürecin, bir mevzi kazanma veya kaybetmeme savaşına dönüştürülmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, açılan bu yeni sayfanın ülke ve halk için bir yenilenme ve yeniden yapılanma fırsatı yaratması gerektiği vurgulandı. "Süreçten kapabileceklerimizi değil, sürece katabileceklerimizi konuşmak ve aramak için varız. Bu sürecin ülke ve toplum lehine sonuçlanması için çalışmak, tüm toplum kesimleriyle birlikte elbette ki biz Çerkeslerin de görevidir" denilen bildiride, tüm Çerkes örgütlerine de çağrıda bulunularak, "Demokratik Yeniden Yapılanma" sürecine daha aktif katkıda bulunmaları istendi. "Demokratik Yeniden Yapılanmaya evet, ayrıcalık ve halklar hiyerarşisine hayır diyoruz" denilerek halklar arasında ayrıcalık güdülmesine karşı çıkılan çağrı metni, "Özgür ve demokratik bir toplum için Çerkesler hazırdır" sözleriyle sona eriyor. Çağrı metninde 115 Çerkes aktivistin imzası var. Demokrasi İçin Çerkes Girişimi imzasıyla yayınlanan metnin tamamı ve imzacıları şöyle: "DEMOKRATİK YENİDEN YAPILANMA" SÜRECİNE AKTİF KATILIM ÇAĞRISI Tarihimizle yüzleşmek ve kendimizle barışmak için; Kendimizi anlatmak ve diğerlerini anlamak için; Demokratik yeniden yapılanma sürecinin, sadece belirli bir etnik grubun siyasi ve kültürel hakları konusuna indirgeyen algıdan kurtarılıp, tutarlı argümanları ile olması gereken boyutuna çekilmesi için; Süreci adeta bir mevzi kazanma veya kaybetmeme savaşına dönüştürmeden, ülkemiz ve halkımız için bir yenilenme ve yeniden yapılanma fırsatı yaratmak için; Çocuklarımıza, kendilerini daha güvende hissedecekleri, daha mutlu yaşayabilecekleri ve sömürünün, çatışmanın, güvensizliğin değil; ikramın, barışın, eşitliğin, sevginin egemen olduğu bir ülke ve bir dünya bırakmak için; Süreçten kapabileceklerimizi değil, sürece katabileceklerimizi konuşmak ve aramak için; ...... Biz aşağıda imzası bulunan farklı dünya görüşlerine sahip Çerkesler; Yüzlerce yıllık geçmişinde farklı etnik yapılarla iç içe yaşaması sebebiyle kimliklere saygıyı içselleştiren, Çok farklı inançların harmanlandığı coğrafyası sebebiyle inanç ve ifade özgürlüğünden yana olan tavrını kolektif hafızasına kodlamış olan, Bireysel özgürlüğü yaşamının önemli şartı sayarak, tercih hakkına saygıyı kültürünün en önemli ögesi haline getiren Çerkesleri ve tüm örgütlü yapılarımızı, duyarlı fertleriyle Demokratik Yeniden Yapılanma sürecine daha aktif katkı yapmak üzere " Biz de Varız" demeye davet ediyoruz. Bu sürecin ülke ve toplum lehine sonuçlanması için çalışmak, tüm toplum kesimleriyle birlikte elbette ki biz Çerkeslerin de görevidir. Demokratik Yeniden Yapılanma'ya evet, ayrıcalık ve halklar hiyerarşisine hayır diyoruz. Yok sayarak var olunamaz! Özgür ve demokratik bir toplum için Çerkesler hazırdır! Yea Marje! Demokrasi İçin Çerkes Girişimi Gurup Sözcüleri Yalçın Karadaş (530 661 24 03) Hulusi Üstün 533 747 03 33) Erkan Dinçer (Avukat), Yaşar Güven (Gemi Mühendisi), Yalçın Karadaş (Mimar-Yazar), Erol Karayel (Gazeteci), Rahmi Deniz Özbay (Akademisyen), Yılmaz Tok (Sanayici), Hulusi Üstün (Avukat-Yazar), Şahin Arıkan ( Satış Temsilcisi ), Feridun Büyükyıldız (Kütüphaneci-Yazar), Atay Ceyişakar (Sanayici), Metin Sönmez (Müzikolog), Mehmet Sait Kanbolat (Tıp Doktoru), Aliye Gümüş (Gazeteci), Burak Öztaş (Avukat), Ömer Demircan (Öğrenci), Oğuz Berk (Yayıncı), Sezai Babakuş (Gazeteci), Osman Ömür (Tüccar), Özlem Çelik (Öğrenci), Anıt Baba (Avukat), Önder Sezgin (Elektrik Teknisyeni), Ali Oğuz (Tekniker), Hayri Ersoy (İnşaat Mühendisi-Yazar), Bekir Ashuba ( Tampografist-Grafiker), İsa Tuncer (Turizmci- İşadamı), Sencer Busun (Makine Yük. Mühendisi), Şamil Canbek (Yönetici), Kadriye Bozkurt (İnsan Kaynakları Yöneticisi), Turabi Saltık (Araştırmacı-Yazar), Betül Cetgin (Uluslar arası İlişkiler ), Cengiz Gül (Ekonomist-İşadamı), Sezai Kılıçtaş (Mimar), Azmi Berberoğlu (Ekonomist), Abrek Önlü (Danışman), Murat Papşu (Çevirmen), Eyüp Baloğlu (Eğitimci), Fahri Huvaj (Avukat-Eğitimci), Kamuran Kozan (Öğretmen), Cansu Denef Oktay (Sosyolog), Cengiz Macun (Gemi Mühendisi), Kuban Kural (Öğrenci), M.Emin Beştoy (Mühendis), Erdoğan Yılmaz (Mimar), Özgür Özgür (Teknik Ressam), Gül Yılmaz (Antropolog-Düzeltmen), Çetin Coşkuner ( Muhasebeci ), Murat Bolat (Öğrenci), Emrah Baygın (İşçi), Merve Bolat (Öğrenci), Hilal Erken (Öğrenci), Hüseyin Tok (Öğrenci), Hava Karadaş (Avukat), Sadrettin Karadaş (Emekli), Korkmaz Karadaş (Emekli), Şaban Karadaş (Terzi), Aydın Karadaş (Tezgahtar), Nurcan Ersoy (Emekli ), Hayrettin Cihat Güler (Muhasebeci), Niyazi Kuday (Ekonomist), A.Seda Berzeg (İşletmeci), Murat Bingöl (Sosyolog), Orhan Yılmaz(Noter başkatibi), Orhan Doğbay(Eğitimci), Eyüp Tuncer(Güvenlikçi), Filiz Çelik (Bilişim-Serbest), Remzi Yıldırım (Mali Müşavir), Aydan Çelik (Çizer-Yazar), Polat Doğan (Muhasebeci), Ahmet Özel (Ressam), Cihan İşbaşı (Tasarımcı ), Sinemyis İşbaşı ( Halkla İlişkiler ), İbrahim Tezcan (Yönetici ), Hayrettin Aydın ( Emekli ), İsmail Tunçbilek (gazeteci), Mehdi Nüzhet Çetinbaş(eğitimci), Şakir Şahin(Reklamcı), Ergün Utku(Ziraat Mühendisi), Adnan Khuade (İş adamı), Handan Demiröz (Tıp Doktoru), Çiğdem Türk (Sinemacı), M.Zahit Tsey (Teknik Ressam), Orhan Demirsoy (Ziraat Mühendisi), Sunay Demircan (Çiftçi), Zafer Sürer (Öğretmen), Ersin Aşan (İnşaat Y. Mühendisi), Erol Açiyba (Şair), Jabağı Kök (Bilgisayar Mühendisi), Rengin Yurdakul (Emekli), Muammer Erdoğan (Yazar), Abdulkadir Polat (Grafiker), Ahmet Ju (İktisatçı), Ergün Özgür (Eğitmen), Özen Sanbay ( ), Mansur Balcı (Sanatçı), Bahattin Şen (Turizmci), Ahmet Demir (Turizmci), Erol Kılıç (Mali Müşavir), Ulvi Özcan (Emlak Danışmanı), Sevgi Dinçer (Avukat), K.Kenan Coşkun (Tıp Doktoru), Cumhur Bal (Yönetici), Şamil Jane (Endüstri Mühendisi), Ömer Aydın ( ), Mustafa Uslu (İşletmeci), Ünal Cuğ (Tüccar), Schamis Hatko (İşçi), Mahmut Çetinkaya (İşletmeci), Muhittin Ünal (Araştırmacı-Yazar), Temel Kılıç (Araştırmacı), F.Erdem Aybulut (Öğrenci), Engin Polat (Mühendis), Esmanur Bayram (Mimar), Ümit Örten (Emekli), Ertan Ulusoy (İşadamı), Sönmez Can (Em. Kur. Albay), Haluk Özcan (Mimar), Hakan Çelik (Kalite Yöneticisi), Gönül Sinef Arslan (Sinemacı).

Etiketler:
çerkesler "biz de varız" diyor !

YORUMLAR
asharuwa Hayal dünyasında sahte masallarınızla yaşamaya devam edin!
asharuwa Aslı hanım, lütfen yazdıklarınızı tekrar bir okuyun ve saçmalamayı kesin artık. Sizin gibi düşünenler, asli unsur olmak ya da vatanın sadık bekçileri olmak masallarıyla kendini uyuturken, asimilasyon ve yok oluş süreci hızlanarak devam ediyor. İnsanlarımız, bırakın anadilini konuşmabilmeyi, artık malesef kimliklerinin de farkında olmayan bir nesil haline geldiler. Hain olarak nitelendirilme paranoyasıyla, bir bireyin sırf birey olduğu için sahip olması gereken temel hak ve hürriyetlerinin bile talep edilmesinden imtina eden hatta korkan insanların cemiyetimize zarardan başka birşey vaadetmeleri mümkün değildir. Yok oluyoruz, tarih sahnesinden siliniyoruz, anlamıyor musunuz? Gazi dedenizin torunlarının sadece, "Çerkesim" hatta "Çerkesmişiz" diyecek olmaları sizin de içinizi acıtmıyor mu? Vatanı bölmeye çalışan yok tasalanmayın, ama sizin gibi düşünenler yüzünden eriyip tükenen bir millet var. Toplumumuzu yeniden diriltmeye çalışan insanlarımıza omuz vermiyorsunuz anladık ama o güzel aklınızı kendinize saklayın, bırakın bari köstek olmayın.
cerkez_mkt aytenga siz olaya farklı açıdan bakıyorsunuz biz farklı bir açıdan bakıyoruz. Yukarıda adı geçenlerin ne Çerkeslerin günümüzde TR'de sahip olduğu güzel izlenimleri yok etmeye ne de bu ülkenin bölünmesine izin vermeyecektir.

Çerkes kültürünün yaşanabilirliğini belirli haklar ve kanuni sınırlar içerisinde arttırmak, kaybolmakta olan dillerimizi geleceğe taşımak neden vatan hainliği olsun? Bunu burada dile getirmek bile k.bakmayın utanç vericidir. Siz rahat olun , bu ülkeyi kimse bölemez , bölmek isteseler de bizler onların yanında olmayız.

Rahmetli dedeniz Çerkesliği gelecekte yaşatmak için çırpınanları böyle eleştirdiğinizi görseydi tahminen bizleri değil sizleri eleştirirdi.
Lhashako Demokratik açılımdan elde edilecek faydalardan yararlanmak istemiyorsanız siz bilirsiniz. bugünden anadilini bilme oranı %20lerin bile altına düşmüşse dilinizi koruyamıyorsanız bazı demokratik haklardan faydalanmak kürtlerin olduğu kadar bizim lazların gürcülerin boşnakların araplarında hakkıdır. Biz diyoruzki demokratik açılım sadece kürtlere deil tüm türkiye halklarına olmalıdır. Şu wardır sizin için Çerkes olmanız yetiyorsa bişey diyemeyeceğim size sizin için çocuklarınızın dilini öğrenememesi sorun deilse, asimilasyon sorun deilse, yabancı ewliliklerle kültürün kuşaklara aktarılması sekteye uğruyorsa, toplumsal çözülme yükseliyorsa giderek ve sizin için tüm bunlar sorun deilse size hiçbişey diyemiyorum siz kendinizi çerkes sanmaya dewam edin. Bizim Kürtlerle Türklerle diğer milletlerle bir sorunumuz yok biz sadece demokratik haklarımızı talep ediyoruz o kadar siz etmezsiniz olur biter.
aytenga Kafkas vakfı adlı sıteye gırıp okudum ve hakıkaten cok uzuldum cıgerı bes para etmeyen ınsanlarla aynı duruma dusurmeyı ıstıyosunuz galıba benım gıbı dusunenlerı.Ben 30 yasındayım ve bu yasıma kadar cerkes oldugum ıcın hıc bıryerde ne asaglandım nede hakaret ısıttım.Dedemde 100 yasını geckındı oldugunde bu tur davranıslara maruz kalsaydı hakkını arardı ve bunu kımseye bırakmazdı.Lutfen bırıyle konusurkende uslubunuza daha dıkkat edın.Bu memleketı kımse bolemeyecek boldurmeyecegız.Aynı dusuncelerım ata topragım KAFKASYA ıcıde gecerlı.Bızı asla ve asla bebek katıllerının saflarına cekemeyecekler. SAYGILARIMLA
aytenga O zaman sız yolunuza devam edın unutmayınkı yarın bızler ıcınde haın derlerse ayaklanmaya kalmayın.Unutmayınkı bızım koskoca topragımız var orasıda KAFKASYA.Ve bızım ne topraga nede kendımızı ıspatlamaya ıhtıyacımız var bu sadece benım ve benım etrafımdakılerın dusuncelerı.
cerkez_mkt Sayın aytenga kişisel görüşlerinize saygı duyarım ancak yukarıda geçen şahısların bir kaçını google'da aratın en azından Çerkeslik için neler yapmış bir bakın daha sonra 'Bunlar Çerkes olamaz' diyin , tabii hala diyebiliyorsanız.

Bunun ülkeyi bölmeyi amaçlayan bir plan olduğuna nasıl inanabiliyorsunuz ?
Lhashako İstiklal Savaşı Gazisi dedeniz Çerkesce konuşmak istediği zaman canını ortaya koyduğu ordunun jandarmasının dipçikleriyle karşılaştığını. Bu ülkede çok değil bundan 20-21 yıl önce çocuğunaveridği isim yüzünden 6 aylık kızıyla dava açılan mahkemelerde sürünen insanlarımız olduğunu biliyormusunuz acaba. Açılımın sonunda bu ülkenin eşit yurttaşları olarak bizimde aynı haklara sahip olmamız gerektiğidir. O listedeki bir çok kişiyi şahsen ve ismen tanırım hepside iyi birer Çerkestirler. Önce Çerkesim derler sonrası kişinin tercihine kalmıştır...
aytenga Ya hakkaten ınanamıyorum cıgerı bes para etmez ınsanlarla kendınızı aynı kefeye koyup bır acılımda bız ıstıyoruz demenıze.Bızım bırseylerı ıspatlamaya ıhtıyacımızmı var bız bu memleketın aslı unsurlarıyız.Ve burdakı ısımlerınde cerkez oldugundan suphelıyım cunku hıc bır akıllı cerkez bu tur oyunlara gelmez kendınızı bır takım kısılerın sılahı yapmayın.Sıra bızde neden anlamak ıstemıyosunuz.Dıs gucler sımdıde cerkez kartınımı oynamaya basladılar.Kendınıze gelın lutfen.OYUNA GELMEYIN.ıSTIKLAL SAVASI GAZISI CERKES DURSUN OZBAY ın torunu ASLI AKAN.
Yorum yapmak için giriş yapın...

MIZAGE DERGİ YÖNETİCİLERİ KAYSERİ'DE
KARAÇAY-BALKAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 13. GENEL KURULU.
AYŞE & HAKAN EKER GELİN ALMA
ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ'NDE MIZIKA DİNLETİSİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CİHAN ERTOK İLE DEVAM DEDİ
ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL KURULUNU YAPTI.
KAFKASYA UÇUŞLARI BAŞLADI
ARDA ARGUN'A LEON NİŞANI
ADİGE MİLLİ KIYAFET GÜNÜ KUTLANDI
KAFDAV YAYINCILIK ESKİŞEHİR KİTAP FUARINDA
/ 599>

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtlı başka haber bulunmamaktadır