NART
NART

GİRİŞ
Kullanıcı Adı

Şifre

>Üye Değilim     >Şifremi Unuttum

ETİKET BULUTU

MÜZİK ÇALAR
2
4SIMD.MP3
3
10
8

Nart Ajans Reklam
ŞİİRLER / SE K'ISDA'Q'EBA' A'' PŞEŞE DA'X
1043 kez okundu
SE K'ISDA'Q'EBA' A'' PŞEŞE DA'X

Mî Êperme nek'a'ğer k'upfesewşeyı siipxına' a'' pşeşe da'x
F'ıı ya'l'eğuıreme ya'na'h f'ıı wusel'eğuı s'izexepş-ıç'ına a'' pşeşe da'x
Ya'ğa'f'-ereme ya'na'h wuseğa'f'-e mîr pş-ena' a'' pşeşe da'x
Desxıre ul'ha'm yızefedit'u wewiy sîzexepş-ıç'ına' a'' pşeşe da'x

Cegoew wızda'q'erem seriy sîk'eq'en wuk'ısdêş-ena' a'' pşeşe da'x
Ca'nexem ya'nah da'xeriy se k'upşısl'en sîzexepş-ıç'ına' a'' pşeşe da'x
L'ıq'enır xa'bzeme se we wısl'ıq'en ze k'ısfeguıf'-ı a'' pşeşe da'x
Qupş-em fedew k'epha'ç'ıre neq'uşha'r se k'ısfa'h a'' pşeşe da'x

A'' c'ıfxem ğoeguım we wuda'şexı sek'sedeu a'' pşeşe da'x
Wêa'ğep'c'enı wişereb a''y k'upf'-êa'ğeweşt wa'mıdeu a'' pşeşe da'x
L'a'pemç'e xewıf''ıy , l'eda'k'em têwf''ej siguı wumğeq'ed a'' pşeşe da'x
We wipş-e se seş-e a''xeme wêa'ş-erep sek'sedeu a'' pşeşe da'x

K'upfemîf'a'şexer ğuse zıfeweş-ı mîr wımış-e a'' pşeşe da'x
Yil''a'k'oe yet'ıy yic' k'ıêğeş sek'sedeu a'' pşeşe da'x
Yıqebek'u da'pl'ıy winexer zeêş wıwnex'uîşt a'' pşeşe da'x
Winexer zeêmışew , winexer zeêş sek'sedeu a'' pşeşe da'x

Se wızîsl'eğuırem siguıriy mewıf''ı ze sek'sepl' a'' pşeşe da'x
Sineq'ım êt l'ı t'eq'ıriy êşıjığ sıwnex'uığ a'' pşeşe da'x
Sipse t'eq'u pîtıştme se we f'ıı wusl'eğuışt sîzexeş-ıç' a'' pşeşe da'x
Wa'oeme , wa'oa'tew wa'ğa'f'-e wîêa'seme se k'ısda'q' a'' pşeşe da'x

YORUMLAR
Yorum yapmak için giriş yapın...